สูตรชิวิต

posted on 25 Nov 2011 12:22 by mijajure

 

ชิวิตคนเราก็เหมือนคำตอบคณิตศาสตร์
มีทั้ง "คำตอบที่หาค่าได้" และ "คำตอบที่หาค่าไม่ได้"
แค่นั้นเอง : )